Aktualności Komunikaty O szkole Dane teleadresowe Dyrekcja KNO Egzamin maturalny Egzamin zawodowy Oferta kursowa Biblioteka Projekty Współpraca europejska Dla uczniów Dla rodziców Osiągnięcia Ankieta Sport i turystyka Zamówienia Archiwum


 
 

 

Komunikat - terminy rozpoczęcia zajęć
Dodany: 2011-01-24 o 22:33  przez  M. Bednarz

         Komunikat

    Dyrekcja Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie informuje, że w drugim semestrze Roku Szkolnego 2010/2011 zajęcia w szkołach policealnych i ponadgimnazjalnych dla dorosłych rozpoczynają się:

Szkoły policealne dla dorosłych
Semestry drugie - 1 luty 2011r.
Semestry czwarte - 4 lutego 2011r.
Semestr IV TE - 1 luty 2011r.
Semestr I BHP - 4 luty 2011r.
Semestr III BHP - 1 luty 2011r
Semestr II TW, II TGO i IV TW - 4,5,6 luty 2011r.

Szkoły ponadgimnazjalne dla dorosłych
Klasy środa-czwartek - 2 luty 2011r.
Klasy piątek-sobota - 4 luty
Klasa I LO i I ULO - 2 luty 2011 r.
Klasy maturalne - 1 luty 2011 r.

Harmonogram zajęć umieszczony zostanie na stronie internetowej 28 stycznia 2011 roku.

Lekcja samorządowa w wykonaniu uczniów ZSKU
Dodany: 2011-01-11 o 08:39  przez  K. Gierlach

W tym roku szkolnym zainaugurowano czwartą edycję Lekcji Samorządowej – akcji której patronuje Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krosna. Nowością tej edycji jest możliwość wyboru tematu przez każdą ze szkół uczestniczącą w programie. Po krótkich przemyśleniach zdecydowaliśmy się na wybór bardzo istotnego tematu Samorząd krośnieński a bezpieczeństwo mieszkańców Krosna i regionu. Pomysł okazał się być trafiony, ponieważ omawiana przez nas tematyka chyba dla nikogo nie była obojętna.

Konkurs Mickiewicz i jego epoka
Dodany: 2011-01-05 o 18:01  przez  Elżbieta Misiak-Gancarz

    W dniu 16 grudnia dla szkół zaocznych, a w dniu 20 grudnia dla szkół młodzieżowych odbył się w naszej szkole konkurs pod hasłem: Mickiewicz i jego epoka, upamiętniający 155 rocznicę śmierci tego największego polskiego poety. Konkurs przygotował zespół humanistów ZSKU. Uczestnicy musieli się zmierzyć z 8 kategoriami tematycznymi, takimi jak, z dziedziny poety i poezji: Biografia, Twórczość, Cytaty, Pojęcia i terminy, Postaci z utworów, a z historii: Wielka Emigracja, Postaci historyczne epoki, Wydarzenia.
    Po zaciętej rywalizacji w klasach zaocznych kolejne miejsca zajęli:
I miejsce Barbara Samborowska z klasy II LOGc,
II miejsce Anna Szul z klasy III LOGc,
III miejsce Olga Rucińska z klasy I LOUa. 
W szkołach młodzieżowych:
I miejsce Maria Chomicz z klasy III TE,
II miejsce Kamil Smerecki z klasy III TE,
III miejsce Jadwiga Leśniak z klasy IV TE.
Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe książki oraz dyplomy.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Konferencja E-learning w edukacji szkolnej
Dodany: 2010-11-29 o 19:23  przez  B. Skotnicki

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie był organizatorem konferencji pn. E-learning w edukacji szkolnej – przykłady dobrych praktyk, która odbyła się w dniu 22 listopada w Krośnie, a uczestniczyli w niej dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek z województwa podkarpackiego.
Cele konferencji związane były z przedstawieniem działań szkół i placówek woj. podkarpackiego w zakresie wykorzystania e-learningu w edukacji szkolnej, inspirowaniem nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie e-learningu, jak również promowaniem e-learningu w procesie uczenia się przez całe życie.

Prezentacje prelegentów

Rozstrzygnięcie konkursu ortograficznego - DYKTANDO 2010
Dodany: 2010-11-25 o 17:00  przez  M. Maculska

    17 listopada 2010 r. odbył się II etap IV SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO - "DYKTANDO 2010". Brało w nim udział 25 uczniów z naszej szkoły. Konkurs miał charakter dwuetapowy:
I etap - przeprowadzony był w klasach przez nauczyciela języka polskiego.
II etap - zwycięzcy I etapu wzięli udział w finale szkolnym.
    Celem konkursu była popularyzacja poprawnej polszczyzny, szerzenie mody na poprawność ortograficzną i interpunkcyjną, wzbogacanie form pracy z uczniem oraz rozwijanie aktywności twórczej. Tegoroczne dyktando przyniosło trudności ze względu nowych, nieznanych uczniom słów. Zapamiętają oni jednak, że "superekstremalny" i superwybraniec" piszemy razem, natomiast "honoris causa" i "wszech nauk" osobno.
I miejsce zajął uczeń klasy II TCPG - Wojciech Twaróg,
II - Kamila Guzik z I TCPG,
III przypadło Dominie Michalczyk z III TE.
Rozdanie nagród książkowych i dyplomów nastąpiło 24 listopada 2010r. Serdecznie gratulujemy!

Akademia poświęcona rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Dodany: 2010-11-16 o 10:29  przez  Elżbieta Misiak-Gancarz

    W dniu 10 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia poświęcona 92 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Występ przygotowała klasa I TCPG pod kierunkiem profesorów: Krzysztofa Gierlacha i Elżbiety Misiak-Gancarz. Na uroczystość złożyły się piękne utwory poetyckie upamiętniające naszą drogę do odzyskania wolności oraz piosenki żołnierskie w wykonaniu recytatorów oraz połączonych sił wykonawców z klasy pierwszej. Była to też doskonała okazja do zaprezentowania się klasy I TCPG. Myślę, że egzamin z przygotowania artystycznego wypadł bardzo dobrze, zwłaszcza, że komentarze uczniów i nauczycieli były jak najlepsze. Uczniowie zadbali też o wystrój sceny, co można zobaczyć na zdjęciach....
Czekamy na kolejne prezentacje.

Wywiadówki klas młodzieżowych
Dodany: 2010-11-05 o 16:36  przez  Dyrekcja ZSKU

KOMUNIKAT!!!
Dyrektor Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego informuje, że w dniu 9 listopada 2010 r. o godz. 16:00 odbędzie się wywiadówka wszystkich klas młodzieżowych.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Dodany: 2010-11-05 o 16:33  przez  Dyrekcja ZSKU

    Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnego ustalono następujące dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie w roku szkolnym 2010/2011:

 • 2 maja
 • 4; 5; 6 maja - pisemne egzaminy maturalne,
 • 13 czerwca - etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • Rada Pedagogiczna zaopiniowała pozytywnie ustaloną organizację roku szkolnego 2010/2011 w dniu 27 października 2010 r.

  Otrzęsiny klasy pierwszej TCPG
  Dodany: 2010-10-24 o 12:34  przez  Admin

      W dniu 14 października w naszej szkole odbyły się tradycyjne otrzęsiny. Klasa I TCPG została poddana wyjątkowej próbie dojrzałości i przynależności do społeczności żakowskiej ZSKU. Biedacy zmagali się między innymi z jedzeniem kisielu, oczywiście z zawiązanymi oczami, piciem mleka na czas, odgadywaniem przysłów, jeden z bohaterów musiał zmagać się z repertuarem Dody. Było śmiesznie i słodko, gdyż na zakończenie każdy z uczestników z klasy pierwszej otrzymał czekoladę.
  Klasa II TCPG, która przygotowała uroczystość nie zapomniała też o nauczycielach, którzy również w dniu ich Święta otrzymali słodki upominek. Na koniec Pani dyrektor uroczyście przyjęła nowych uczniów w poczet uczniowskiej społeczności, a klasa pierwsza zrewanżowała się słodkimi delicjami upieczonymi przez niezawodne mamy. Dziękujemy klasie II TCPG wraz z wychowawcą Panią Krystyną Wilk. Za rok nowe klasy staną w szranki zadań i konkurencji! Czekamy.

  Konferencja E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk
  Dodany: 2010-10-18 o 19:11  przez  Koordynator ROKNO

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego i Regionalny Ośrodek Kształcenia na Odległość zapraszają na konferencję pn. E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk, która odbędzie się 22 listopada 2010r. Szczegóły w zaproszeniu.
  Zapraszamy!!!

  Informacja dla absolewntów zdających poprawkowy egzamin maturalny.
  Dodany: 2010-09-11 o 14:56  przez  Dyrekcja ZSKU

  Wydawanie świadectw absolwentom, którzy przystąpili do egzaminu w sesji poprawkowej, odbędzie się 13 września w szkołach macierzystych od godziny 8.00.

  Komunikat dla słuchaczy szkół dla dorosłych
  Dodany: 2010-09-04 o 18:37  przez  Dyrekcja ZSKU

  W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy(…) informujemy, że:

  1. Do egzaminu semestralnego szkole dla dorosłych dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych prac kontrolnych oceny pozytywne.
  2. Sesja poprawkowa w II semestrze, począwszy od tego roku szkolnego, będzie trwała do 31 sierpnia.
  3. Dyrektor szkoły dla dorosłych może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru na pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza złożony w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych.
  4. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi.
  5. Słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy z jednego albo z dwóch przedmiotów.

  Informacja dla słuchaczy szkół policealnych
  Dodany: 2010-08-27 o 17:17  przez  Dyrekcja ZSKU

  Informujemy, że zajęcia w szkołach policealnych dla dorosłych rozpoczynają się:
  Semestry pierwsze – 7 września o godzinie 15:00 na świetlicy szkolnej odbędzie się spotkanie organizacyjne a następnie odbędą się zajęcia zgodnie z harmonogramem.

  Semestry trzecie – 3 września o godzinie 15:00 – zajęcia odbędą się zgodnie z harmonogramem.

  Semestry I technik górnictwa otworowego i semestr I technik wiertnik – 10 września o godzinie 15:00 na świetlicy szkolnej odbędzie się spotkanie organizacyjne a następnie odbędą się zajęcia zgodnie z harmonogramem. (zajęcia odbędą się w ZSKU)

  Semestr III technik wiertnik – 10 września o godzinie 1500 – zajęcia odbędą się zgodnie z harmonogramem. (zajęcia odbędą się w ZSP nr 4)

  Harmonogram zajęć zamieszczony będzie na stronie internetowej szkoły 1 września 2010r.

  Komunikat dla słuchaczy szkół średnich dla dorosłych
  Dodany: 2010-08-27 o 10:39  przez  Dyrekcja ZSKU

  Zajęcia dla klas środowo-czwartkowych rozpoczną się we czwartek 2 września o godz. 15.00, dla klas piątkowo-sobotnich w piątek 3 września o godz.15.00.

  Klasy pierwsze rozpoczynają zajęcia spotkaniem na świetlicy szkolnej z Dyrekcją i opiekunami semestrów. Listy słuchaczy przyjętych do poszczególnych klas pierwszych wywieszone są w szkole.

  Zajęcia odbywać się będą w dniach:
  kl. I ULO a środa-czwartek godz. 15:00 -19.05
  kl. I ULO b piątek-sobota; piątek godz. 15.00-19.05,sobota godz.8:00-13.05
  kl. I ULO c piątek-sobota; piątek godz. 15.00-19.05,sobota godz.8:00-13.05
  kl. I ULO d środa-czwartek godz. 15:00 -19.05
  kl. I LO a środa-czwartek 15:00 -19.05
  kl. I LO b piątek-sobota; piątek godz. 15.00-19.05,sobota godz.8:00-13.05
  kl. I LO c środa-czwartek 15:00 -19.05
  kl. I TU-technik mechanik piątek-sobota; piątek godz. 15.00-19.05,sobota godz.8:00-13.05
  kl. I TU-tech. budownictwa piątek-sobota; piątek godz. 15.00-19.05,sobota godz.8:00-13.05

  Legenda:
  ULO - 2-letnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  LO - 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  TU - 3-letnie Techniku Uzupełniające
  Plan zajęć na pierwsze tygodnie nauki zamieścimy na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń najpóźniej przeddzień rozpoczęcia zajęć.


  Dodany: 2010-08-25 o 15:08  przez  Dyrekcja ZSKU

  Dyrekcja Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie informuje, wszystkich uczniów i słuchaczy zdających egzamin zawodowy, że od dnia 27 sierpnia 2010 r można odbierać dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

  Poprawkowy egzamin maturalny 23 sierpnia 2010 r.
  Dodany: 2010-07-31 o 18:20  przez  Dyrekcja ZSKU

  Informujemy uczniów i słuchaczy, że poprawkowy egzamin maturalny odbędzie się 23 sierpnia 2010 r. o godz. 9:00 w naszej szkole.
  Prosimy zdających o przybycie 1/2 godz. wcześniej z dowodem osobistym. Listy zdających wywieszone są na budynku szkoły.

  Strona: 1 Archiwum 09/10 08/09 07/08 06/07 

   

  Harmonogram zajęć w szkołach policealnych
  (semestry IV i I BHP)

  Dodany 11-02-2011


  Harmonogram zajęć w szkołach policealnych
  (semestry II)

  Dodany 18-02-2011


  Harmonogram zajęć w szkołach średnich
  (klasy środowo - czwartkowe)

  Dodany 11-02-2011


  Harmonogram zajęć w szkołach średnich
  (klasy piątkowo - sobotnie)

  Dodany 11-02-2011


  Harmonogram zajęć w szkołach policealnych
  (TW, TGO)

  Dodany 16-02-2011


  Harmonogram zajęć w semestrach maturalnych
  Dodany 11-02-2011  Google
  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie uczestniczył w projekcie pt. "Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych" i otrzymało w ramach tego projektu sprzęt technodydaktyczny dla zawodów technika ekonomisty i technika rachunkowości.  Dziś jest 19-06-2021 To jest 170 dzień roku. ERROR! Nie moge zapisywac do tego pliku!Jesteś gościem na stronie. Twoje IP to 34.236.187.155.
  Copyright 2008 ZSKU